Neden 10.000 Kadın

Eşitsizliğin azaltılmasının ve küreselleşmenin faydalarının daha geniş bir kesime yayılmasını sağlamanın en önemli ve çoğunlukla göz ardı edilen koşullarından biri gelişmekte olan ülkelerde, özellikle kadınlar için fırsatlar oluşturmaya önayak olacak, güçlü ve gelişen bir girişimciler, yöneticiler ve finansal liderler sınıfının oluşmasıdır.

Gelişmekte olan ülkelerde kaliteli işletme ve girişimcilik eğitimi yeterli derecede sağlanmadığından girişimci ve yöneticilerin sayısı da fazla değil. 900 milyon insanın yaşadığı Afrika kıtasının önde gelen 50 işletme okulunda halen sadece 2.600 kadın işletme yüksek lisans programlarında öğrenim görüyor. Kadınlar, dünya nüfusunun ve bu nüfusun sahip olduğu becerilerin yarısını oluşturuyor. Bu becerileri geliştirmemenin ve kullanmamanın bedeli çok büyük. Gelişmekte olan bir ekonomide kadınların da ekonomiye dahil oluşuyla girişimci sınıfın genişlemesi, ulusların yerel anlamda büyümeyi başarırken küresel ekonomiyi de kucaklayabilmeleri için gereklidir.

Goldman Sachs tarafından yıllardır yürütülen araştırmalar, kadınların eğitimine yapılan yatırımın sosyal anlamda çarpan etkisiyle topluma geri döndüğünü; daha üretken işçiler, daha sağlıklı ve iyi eğitimli aileler ve sonuç olarak refah seviyesi daha yüksek toplumlar yarattığını ortaya koymuştur.

© 2011 Halicia Modern Bussiness Wordpress Theme